abelade

from by CHICA TORPEDO

/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

      1.80 CHF  or more

     

about

music and lyrics by Schmidi Schmidhauser

lyrics

downloade

music and lyrics by Schmidi Schmidhauser

i wott di downloade wott di abesuge
i wott di turbolade wott di flattscreene
wott mi iilogge u di di abesuge
i wott di abelade i wott di downloade
mit dir umeflüge dür ds wite web
i wott i Beamer ga wott di ging bi mir ha
tue mit dir chatte i bin e Nätte
i dr community i cha nümm ohni sii
u i ha Fründe hey chumm mir gründe
doch non e Site für di Nätte zum druf chatte
u aui di touschte Lüt tüe mir ging poste

i wirde nie nie nie wird i alleini sii
nunca estaras solito schmidi

i wott di downloade wott di abesuge
i wott di flashdrive wott di spichere
mit mire fescht Latte uf mini Feschtplatte
i wott dis Passwort wott di kräcke
wott i di Rächner i wott di häcke
komprimiere när entpacke

i wott di scanne bi di maleware bi di spam
u wäge däm han i so Power u viu ram

credits

from gärn z'Bärn, released January 11, 2013

license

all rights reserved

tags

If you like CHICA TORPEDO, you may also like: